Instituttet er i etableringsfasen, vi forventer de første nyheder i foråret 2020.